Search News Posts

    Facebookinstagram
Service matrise
InnholdLiten Service / Vårsjekk
StandardPremiumPremium Gull
Pris kr. 490*Pris kr. 990*Pris kr. 1490*-**Pris kr. 2490*-**
Justering av bremser (lufting inngår i Premium og Premium gull) X X X X
Justering av gir X X X X
Smøring av kjede X X X X
Sjekke alle mutrer,skruer og bolter X X X X
Sjekke dekk - tilstand og lufttrykk X X X X
Sjekke kabler og wirer X X X X
Justere kranklager, hjul og styrelager X X X
Rensing og smøring av drivverk X X X
Rensing og smøring av girsystem X X X
Kontrollere at hjulene roterer fritt X X X
Justere spenning av eiker X X X
Rensing av hele sykkelen X X
Smøring av alle bevegelige deler X X
Gaffel sjekkes mot rammefeste X X
Sjekk og rensing av kabler og wirer X X
Kranklager blir tatt ut, renset, sjekket for slitasje og satt inn igjen
med nytt fett og justeres
X X
Nav blir demontert, renset, sjekket for slitasje og satt sammen igjen
med nytt fett og justeres
X X
Rensing og smøring av kjede X X
Gir blir finjustert X X
Bremseklosser blir kontrollert og byttet om nødvendig, deretter justert. Lufting inkludert. X X
Alle andre deler blir kontrollert for slitasje, renset og smurt X X
Sykkelen blir plukket fullstendig fra hverandre til bar ramme, vask og rens, smører og bygger opp igjen X
Vi prøvekjører alltid sykkelen før vi leverer den fra oss, men på denne servicen blir sykkelen testet av mekaniker nr. 2 i tillegg X
Henting og levering Gratis Gratis Gratis Gratis
*inkluderer ikke nye deler
**På fulldempede sykler er det tillegg på kr. 200 pr.lager dersom slark
Pris kr. 490*Pris kr. 990*Pris kr. 1490*-**Pris kr. 2490*-**
Liten Service / Vårsjekk
StandardPremiumPremium Gull